Home    El Certificat Energètic

Actualment, les agències immobiliàries hem de mostrar en els anuncis dels seus immobles el certificat energètic com a una característica més de l’habitatge o local en qualsevol medi on es publiquin.

Què és un Certificat Energètic?
El Certificat energètic informa sobre el consum energètic i les emissions de CO2 d’un immoble que s’anuncia per la seva venda o lloguer.

El seu contingut es resumeix en una etiqueta energètica que indica les qualificacions d’emissions i consum de l’immoble en una escala de colors que va de la A (més eficient) a la G (menys eficient).

És obligatori?
A Espanya, aquest certificat és obligatori des de l’1 de juny de 2013 per poder llogar o vendre un immoble i la obligació de mostrar-lo està regulada pel Real Decret 235/2013, normativa que procedeix d’una Directiva Europea.

To i això, hi ha alguns casos en el que el Certificat Energètic no és obligatori:

Si l’immoble té registrar el seu ús com a magatzem o estacionament no existeix obligació legal de presentar el Certificat al moment de realitzar alguna operació, ja que es consideren “part d’un edifici”. Tampoc és obligatori si es tracta d’un local comercial diàfan acabat de construir, però sí quan el local estigui condicionat.

Quina pot ser la sanció per no tenir el certificat energètic?
Segons el que recull la normativa, fer una operació amb un immoble sense disposar del certificat energètic pot estar sancionat amb multes d’entre 300€ fins a 6.000€, depenent de la gravetat de la infracció.