Home    El nostre servei Home Staging

Per què Immoserveis ofereix el servei Home Staging als seus clients-propietaris?

  • Perquè el Home Staging crea un impacte visual que té per objectiu agradar a un màxim de visitants per afavorir el cop de cor.
  • Perquè és en els 90 primers segons que un comprador potencial es decideix.
  • Perquè el comprador és incapaç de projectar-se a un interior sense que no hagi estat posat en situació.

Principi: Revaloritzar els espais jugant amb la llum i els mobles per fer l’habitatge més agradable i sobre tot més neutre.

Objectiu: Despersonalitzar l’habitatge i crear totes les condicions favorables per incitar al futur comprador a que es projecti i es trobi bé en els llocs amb el fi de provocar el desig de compra.

Viure en una casa o apartament durant varis anys, és acumular i no veure els defectes que els candidats-compradors avaluaran després de la visita. Immoserveis el guiarà en la disposició i la valoració del seu habitatge per que agradi als gustos de tots el candidats-compradors.

Dormit. abans

 dormitori després